Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


recess n. vt.
1. ที่ซ่อนเร้น, ดู recede ถอย, อ่าว, เวิ้ง, ซอกเล็กรูน้อย, ซอก (กำแพง)
2. เจาะเวิ้ง, ทำช่อง
3. ระหว่างปิดประชุม, เวลาศาลปิด, การหยุดพัก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน