Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reception n.
1. การรับรอง, การต้อนรับแขก, การต้อนรับ (หนังสือ, นโยบาย, ละครที่ออกใหม่), การรับวิทยุ, การรับความคิด, ดู receive รับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน