Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


recently (รี-เซ็นทลิ) adv.
1. เมื่อเร็วๆ นี้, ซึ่งผ่านพ้นมาเมื่อเร็วๆ นี้, ใหม่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน