Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


receipt (ริซีท-) n. vt.
1. การได้รับจดหมาย เงิน ของ, ใบรับ, ใบเสร็จ, ตอกตรารับเงิน, รายรับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน