Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reassure (รีแอะฌูร-) vt.
1. ทำให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่ง
2. น่าอุ่นใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน