Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


real (ริ-แอ็ล) adj.
1. จริง, จริงๆ, แท้จริง, ความเป็นอยู่อันแท้จริง, ของจริง ๆ, ความจริงจัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน