Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reader (รีด-เออะ) n.
1. ผู้อ่าน, ผู้ทำนาย
2. คนตรวจปรู๊ฟ, คนตรวจเรื่อง, คนอ่านคำสวดมนต์ในโบสถ์
3. อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
4. หนังสือสำหรับหัดอ่านตามโรงเรียน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน