Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reaction (ริแอค-ฌัน) n.
1. ปฏิกิริยา, แปลว่า โต้ ต่อสู้หรือต้าน, เช่น, แสดงอาการโต้, แรงโต้
2. เปลี่ยนแปลง, ไหวติง, แสดงผลกระทบ, แสดงอาการ (ต่อคำแนะนำ)
3. อาการ, แสดงอาการขยะแขยง
4. กลับความเห็น, การกลับ, ผลกลับ, ผล, ผลอันเกิดขึ้น
5. ถอยหลังเข้าคลอง, พวกถอยหลังเข้าคลอง
6. การเปลี่ยนแปลงในทางเคมี, ปฏิกิริยา, ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน