Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rattle (แรท-ท'ล) n. vt. vi.
1. เครื่องเล่นของเด็กที่เขย่าดังเผาะแผะ
2. ต้นไม้บางชนิดที่มีเมล็ดเขย่าดังกรอกแกรก
3. เสียงกรอกแกรก, เสียงรัว, เสียงอึกทึกครึกโครม, เสียงกรนครอกในคอก่อนจะตาย, ส่งเสียงกรอกแกรก
4. พัด (หน้าต่าง) ลั่นดังครืนๆ, (ลม) พัดแรง, (รถ) วิ่งเสียงโครมคราม, เขย่า
5. ปลุก, กวน, ทำให้ตกใจ
6. พูด อ่าน เขียนอย่างเร็ว, พูดเพ้อเจ้อ, คำพูดโว
7. วิ่งอย่างเร็วจี๋, เร่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน