Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ratios (เร-โฌส) p.
1. ส่วนสัด, อัตราส่วน, ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนสองจำนวน เช่น จำนวนพลเมืองของอินโดนีเซียกับพลเมืองไทยมีอัตราส่วนสัดห้าต่อสอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน