Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rationalism (แรฌ-อะแนะลิส'ม) n.
1. ลักธิถือเหตุผลในศาสนา, ความเห็นที่ว่าความรู้อันแท้จริงมีรากมาจากเหตุผล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน