Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rational (แรฌ-อะแน็ล) adj.
1. รู้จักเหตุผล, มีสติ, ชอบเหตุผล, ความมีเหตุผล, อธิบายด้วยเหตุผล, จัดให้ถูกต้องตามหลักแห่งเหตุผล
2. ถอดกรณฑ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน