Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rarify vt. vi.
1. (ควัน) บางไป, หายไป, ทำให้บาง, ล้างให้บริสุทธิ์, ดู rare หายาก
2. เปลี่ยนแปลง, เจือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน