Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rapport (แร็พโพท-) n.
1. ความปรองดองกัน, ความพร้อมเพรียงกัน, ความสามัคคี, ความไมตรี, การสมานจิตใจกัน (ระหว่างผู้ถ่ายภาพกับผู้นั่ง)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน