Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rape (เรพ) n. vt.
1. ข่มขืนชำเรา, กากผลองุ่นภายหลังที่ทำเหล้าแล้ว, ไม้ชนิดหนึ่งปลูกไว้สำหรับให้แกะกินเมล็ดคั้นทำน้ำมัน เรียกว่า rape oil กากอัดเป็นก้อน เรียกว่า rape cake ใช้ทำปุ๋ย
2. ฉกฉวยหรือลอบลัก (สิ่งของ, ดินแดน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน