Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


range (เรนจ) n. vt. vi.
1. เตาสำหรับหุ้งต้ม, หม้อน้ำ, หม้อต้มน้ำใหญ่ในเมืองหนาว
2. ฝาปิดหม้อหรือกระทะ
3. ทุ่งสำหรับปศุสัตว์กินหญ้าหรือสำหรับล่าสัตว์
4. ท่องเที่ยวไป
5. (ราคา) มี (ตั้งแต่หนึ่งสตางค์ถึงหนึ่งบาท), ยาวยืดไป, มีระยะ, ระยะยิง, ระยะ, สนามหรือสนามยิงเป้า
6. วง, ขอบเขต
7. เผ่าอาณาเขต
8. เข้าแถว, เรียงแถว, เรียง, ชั้น, ขนาน, เป็นแนว, แนว, ทิวเขา
9. เข้าร่วมการต่อสู้, อยู่ในลำดับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน