Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rand (แร็นด) n.
1. หนังข้างในรองเท้า
2. ที่สูงริมแม่น้ำโดยเฉพาะหมายถึงตำบล Rand (แร็นด) แถบเมืองโจฮันเนสเบิกในแอฟริกาใต้ ซึ่งอุดมไปด้วยทองคำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน