Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ran (แร็น) pt.
1. สิทธิเข้าออก, ไข (น้ำ), เท, น้ำตาไหล, น้ำมูกไหล, น้ำลายไหล, ติด ต่อกันไป, ต่อ, การแสดงละครหรือภาพยนตร์ซ้ำกันเรื่อยไป, (ละคร) เล่นซ้ำ, แนว, สืบเนื่อง, ทางไหลของน้ำ, เลอะ, สี (ตก), ที่กว้างสำหรับเลี้ยงสัตว์, ทุ่ง, ที่วิ่ง, ชนิด, แย่งซื้อ, การกลุ้มรุมกัน (ถอนเงิน), กวาด (ตา), เอา (มือลูบ, เข็มแทง, เชือกร้อย), นำลงพิมพ์, แผ่ซ่าน, (ข่าว) กระจาย, มีอายุ, ใช้, เป็นผู้จัดการ, จัดการ, ดำเนินความ, ดำเนิน, พักหนึ่ง, ไหล
2. การวิ่งเอาแต้มใน cricket, วิ่งไปชน, วิ่งส่ง (จดหมาย), วิ่นเล่น, วิ่ง, ดู run วิ่ง
3. วิ่งหนี, เปิดหนีไป, หนี
4. ไล่, วิ่งตาม
5. ไปพบ, ไปทัน
6. รีบ, รีบไป
7. วิ่งแข่ง, เข้าแข่งขัน (รับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภา)
8. ขับ, วิ่ง (รถ)
9. หมุน, เดิน (เครื่อง), (เครื่อง) เดิน
10. ทำงาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน