Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rampant (แร็มเพจ-, แรม-แพ็นท) adj.
1. ตึงตัง, ครึกโครม
2. แพร่หลาย, (ขึ้น) เป็นดง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน