Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ram (แร็ม) n. vt.
1. แกะตัวผู้
2. เครื่องตอก เช่น สามเกลอ, เครื่องชน, เครื่องกระทุ้ง = rammer (แรม-เมอะ)
3. จ้ำจี้จ้ำไช, ตะบัน (ข้อความลงในหัวสมอง), ยัด (เสื้อผ้าลงในหีบ), กระทุ้ง (ดินปืน), ตอก (เข็ม, ดิน)
4. ชน, กระแทก
5. สูบน้ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน