Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


raise (เรส) n. vt.
1. หา (เงินกู้, ค่าบำรุง), เก็บ (ภาษี), ทำให้ (ขนมปัง) ฟู, ทำให้ (สี) สด, ขุดขึ้น, ลากขึ้น, ชักขึ้น, จูงขึ้น
2. ยก, เปิด (หมวก), เงย (หน้า), เลิก (คิ้ว)
3. ทำให้นูน
4. ยกเลิก (การปิดอ่าว)
5. ตั้ง (เสา, ข้อคัดค้าน) สร้าง, สะสม (กองทัพ)
6. ปลุก, บำรุง (น้ำใจ)
7. ปลูกเพาะ (ลูก), เลี้ยง (ไก่)
8. ส่ง (เสียง)
9. ก่อให้เกิด
10. เพิ่มขึ้นเงินเดือนเพิ่ม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน