Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


radioactive isotope
1. ธาตุแท้ที่เปลี่ยนรูปกลายเป็นธาตุ มีอำนาจส่งรังสีใช้ในการแพทย์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน