Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


radio- (เรดิโอ)
1. ใช้เติมหน้าคำแปลว่าเกี่ยวกับจำพวกคลื่นวิทยุรังสีของเอกซเรย์หรือรังสีของธาตุเรเดียม, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน