Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


radical (แรด-อิแค็ล) n. adj.
1. กรณฑ์ คือจำนวนที่เป็นราก เช่น จำนวนที่เป็นรากของ ๘๑ หรือ ๓ กำลัง ๔ คือ ๓, เครื่องหมาย root = radical sign
2. รากของคำ, ปัจจัย, หน่วยที่เป็นราก
3. อันเป็นมูลราก, เกี่ยวกับราก, อนุมูลของสารประกอบ = radicle (แรด-อิค'ล), รากของธาตุ
4. (การแก้) สมุฏฐานของโรค, (การเปลี่ยนแปลง) อย่างถอนราก, ลึกซึ้ง, สมุฏฐาน
5. บุคคลที่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนราก, บุคคลที่มีความเห็นรุนแรงในทางการเมือง, ฝ่ายซ้าย, ซึ่งมีความเห็นรุนแรง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน