Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


radar (เร-ดา) n.
1. เครื่องหาวัตถุในระยะไกลโดยส่งวิทยุคลื่นสั้นให้สะท้อนกลับมา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน