Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rack (แร็ค) n. vt.
1. ชั้นหรือชั้ว สำหรับใส่ของ, ค่อย ๆ ริน (เหล้า, น้ำ), ควัน, เมฆบาง ๆ ที่พัดไปตามลม, กรอง, ทรมาน (นักโทษ) เช่นนี้, เครื่องดึงแขนดึงขาเพื่อเป็นการทรมาน, ราวสำหรับวางปืนไม้แทงบิดเลียด แขวนหมวก เสียบกล้องยาสูบ
2. เหย่า, คั้น, รีด, เหล็กยาวมีฟันสำหรับกินกับเฟือง เหล็กกับเฟืองเช่นนี้เรียกว่า rack and pinion, บีบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน