Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


racily (เรซ-อิลิ) adv.
1. ดู racy แหลมคม, (รส) แรง, ฟุ้ง
2. (ถ้อยคำ, สำนวนโวหาร) เผ็ดร้อน, แหลมคม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน