Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


racer (เรซ-เออะ) n.
1. สิ่งใด ๆ ที่ใช้วิ่งแข่ง เช่น ม้า รถ เรือ, ม้า รถเรือที่วิ่งเร็ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน