Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


race (เรซ) n. vt. vi.
1. รางน้ำที่ขุดไว้เพื่อนำน้ำไปยังโรงโม่หรือเหมืองแร่, ผิว, วรรณะ, เชื้อชาติ, ช่อง, ทาง, ราง, ร่อง, ร่องน้ำ, มนุษยชาติ
2. ชนิด, เทือก, จำพวก, กระแสน้ำ, ไหลเชี่ยว, ความเชี่ยว
3. โดยเร็ว, รีบ, เร่ง, รุด
4. หมุนติ้ว, เร่ง (เครื่องเปล่า) จนหมุนติ้ว
5. เล่นม้า, การแข่งม้า, การวิ่งแข่ง, เอา (ม้า) เข้าแข่ง, วิ่งแข่ง
6. ปลอกฝาประกับเพลาที่ใช้ลูกปืน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน