Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


quintuple (ควีน-ทิวพ'ล) n. adj. vt. vi. adv.
1. ห้าเท่า, ห้าขา, ห้าฝ่าย, คูณด้วยห้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน