Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


quickness (ควีค-เน็ซ) n.
1. เนื้อเนื้อที่ยังมีชีวิตทั้งเป็น ๆ
2. คนเป็น ๆ
3. มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์
4. เกิดความรู้สึกขึ้น, ทำให้เกิดความรู้สึก, ทำให้เลือดเดิน
5. (ถ่าน) ที่กำลังลุก
6. ฉุนเฉียว
7. รวดเร็ว, ไว, ทันที, รีบ, เร่ง
8. ทำให้ (ความปรารถนา) แรงกล้าขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน