Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


queue (คยู) n. vt. vi.
1. ผมเปีย
2. ถักผมเปีย
3. แถวยาว, แถวคอยซื้อตั๋ว, ตั้งแถวเช่นนี้, เข้าแถว, แถวรถที่คอยรับคนโดยสาร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน