Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


query (คเวีย-ริ) n. vt. vi.
1. ซักถาม, คำถาม, เครื่องหมายคำถาม, สงสัย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน