Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


queasy (ควี-สิ) adj.
1. (อาหาร) ที่ทำให้ท้องเสีย
2. (คน) ไฟธาตุอ่อน, ขี้ขลาด, ขี้วิงเวียน, ขี้แย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน