Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


quasi- (คเว-ไซ)
1. ใช้เติมหน้าคำได้ทั่วไป แปลว่าครึ่ง ๆ, ทำนอง, คล้าย, ประหนึ่ง, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน