Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


quartz n.
1. แร่จำพวกหนึ่งเป็นแก้ว เป็นธาตุเดียวกับทราย, เขี้ยวหนุมาน, ที่เป็นผลึก, พลอย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน