Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


quarter (ควอ-เทอะ) n. vt.
1. เช่น, หนึ่งในสี่ของเดือนทางจันทรคติ ขึ้น ๘ ค่ำ เรียกว่า first quarter, ภาคหนึ่งภาคใดในสี่ทิศ, ทิศ, ทาง, แห่ง, แหล่ง, วง, ตำบล, ย่าน, ที่พัก, ที่อยู่
2. หนึ่งในสี่
3. เสี้ยว
4. หนึ่งในสี่ของบาทคือเหรียญสลึง
5. หน่วยวัดน้ำหนัก = หนึ่งในสี่ของ hundredweight
6. ระยะหนึ่งในสี่ของไมล์, การวิ่งแข่งระยะหนึ่งในสี่ของไมล์ = quarter mile
7. ภาค, เวลาชั่วครู่หนึ่ง, หนึ่งในสี่ของชั่วโมงคือสิบห้านาที
8. หนึ่งในสี่ของสัตว์สี่เท้าคือ ขา, หนึ่งในสี่ของนกคือขาหรือปีก, ตะโพก = hind quarters
9. ตัดแขนตัดขา
10. กราบ, ส่วนหนึ่งของเรือที่อยู่ทางท้ายแบ่งออกเป็นสองกราบ คือซ้ายกับขวา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน