Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


quarrel (ควอ-เร็ล) n.
1. ลูกศร, ทะเลาะ, วิวาท, เรื่องวิวาท, ขี้ทะเลาะพาล, เถียง
2. ไม่ลงรอย
3. โทษ (โชคชะตา)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน