Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


quantitive (ควอน-ทิทิฝ) adj.
1. ขนาด, ขนาดมากน้อย, จำนวน, จำนวนมาก ๆ, ปริมาณ, ความยาวสั้น (ของสระ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน