Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


qualifying (ควอล-อิไฟอิง) adj.
1. (การสอบไล่แข่งขันกัน) เพื่อคัดเลือกในชั้นแรก
2. เพื่อวางเงื่อนไข

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน