Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


quadruplicate (คว็อดรู-พลิเค็ท) n. adj. vt.
1. สี่, สี่ฉบับ, หนังสือที่ทำขึ้นเหมือนกันสี่ฉบับ, ทำสัญญาเหมือนกันเป็นสี่ฉบับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน