Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


quadruple (ควอด-รุพ'ล) n. adj. vt. vi.
1. คูณด้วยสี่, เพิ่มขึ้นสี่เท่า, สี่เท่า, สี่หน, (สัญญา) สี่ฝ่าย, จตุรคูณ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน