Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


quadrature (ควอด-ระเชอะ) n.
1. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสให้เนื้อที่เท่ากับ (วงกลมที่กำหนดให้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน