Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


purveyor (เพอเฝ-เออะ) n.
1. คนส่งอาหาร, ผู้รับเหมาส่งอาหาร, คนหาผู้หญิงมาให้ผู้อื่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน