Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


puritanism n.
1. ความเคร่งครัดในศาสนา, ดู pure บริสุทธิ์
2. ลัทธิของพวกที่อพยพไปอยู่ในอเมริกา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน