Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


puritanical adj.
1. เคร่งครัดในศาสนา, ดู pure บริสุทธิ์
2. เกี่ยวกับชาวอังกฤษที่อพยพไปอเมริกา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน