Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


purgatory (เพอ-กะโทริ) n. adj.
1. ที่ที่คนตายแล้วไปสู่เพื่อการชำระล้างบาป, ที่ฝึกหัดทรมาน, นรก, ซึ่งฝึกหัดทรมาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน