Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


purgation (เพอเก-ฌัน) n.
1. ฟอก, ล้าง (มลทิน), ถ่าย (ท้อง)
2. ปรับปรุง
3. (รัฐบาล) กวาดล้าง (ศัตรู)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน