Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


purchase (เพอ-ชิซ) n. vt.
1. ซื้อ, การซื้อ, ของซื้อ, ของราคา
2. ค่า
3. เครื่องช่วยกำลัง เช่น ชะแลง รอก กว้าน, ขันกว้าน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน