Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pulp (พัลพ) n. vt. vi.
1. ส่วนที่เป็นเนื้อของผลไม้
2. ประสาทในฟัน
3. สิ่งใด ๆ ที่บดจนเหลวละเอียด
4. เนื้อไม้หรือผ้าขี้ริ้วที่ตำละเอียดสำหรับทำกระดาษ, เยื่อ
5. บดละเอียด
6. เอาเนื้อออกจาก (เมล็ดกาแฟ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน